Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366077
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Het lot van urinestikstof bij najaarsbeweiding
Author(s) Groenigen, J.W. van; Corré, W.J.; Beek, C.L.
Source Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.106) - 2
Department(s) Soil Science Centre
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) rundvee - lysimeters - graslanden - organische stikstof - stikstofgehalte - urine - isotopenlabelling - mineralenboekhouding - ammoniakemissie - cattle - grasslands - organic nitrogen - nitrogen content - isotope labeling - nutrient accounting system - ammonia emission
Categories Soil Chemistry / Animal Husbandry and Environment
Abstract Urineplekken in beweid grasland zijn een grote bron van makkelijk beschikbaar N. Lokaal kunnen concentraties oplopen tot hoger dan 1000 kg N ha-1. Toch zijn er, in tegenstelling tot bij het uitrijden van mest, geen restricties aan het beweiden gedurende herfst en winter. Deze studie heeft tot doel om het lot van urine-N bij najaarsbeweiding te kwantificeren, om zodoende mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu in kaart te brengen. In eerdere studies werd een groot gat in het budget van urine-N gevonden, dat grotendeels werd toegeschreven aan vastlegging in organische N in de bodem. Om deze post te kwantificeren is deze keer gekozen voor een lysimeterproef met urine gelabeld met de stabiele isotoop 15N. Daarnaast is een literatuurstudie naar het lot van urine-N als gevolg van toedieningstijdstip uitgevoerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.