Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366092
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (2) Toetsing van methoden voor de voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater op stroomgebiedniveau
Author(s) Schoumans, O.F.
Source Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.91) - 2
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) voedingsstoffen - oppervlaktewater - stroomgebieden - modellen - waterverontreiniging - hydrologie van stroomgebieden - bronnen - europa - noorwegen - engeland - italië - nutrients - surface water - watersheds - models - water pollution - catchment hydrology - sources - europe - norway - england - italy
Categories Water Pollution
Abstract Binnen het EU-project EUROHARP wordt nagegaan in hoeverre de verschillende type modellen geschikt zijn om de diffuse belasting van het oppervlaktewater uit het landelijke gebied te kwan-tificeren. De modellen die in het onderzoek betrokken zijn, worden ingezet in o.a. OSPAR kader om te evalueren in hoeverre reductiedoelstellingen worden gerealiseerd. Naast een inhoudelijke modelvergelijking (infoblad 90) vindt er ook een toetsing van alle modellen in 3 stroomgebieden plaats: Vansjø-Hobøl (Noorwegen), Yorkshire Ouse (Engeland) en Enza (Italië). Daarnaast zijn voor elk model afzonderlijk 3 andere stroomgebieden geloot uit de 17 stroomgebieden om uiteindelijk ook de toepasbaarheid van elk model onder verschillende omstandigheden te evalueren. In dit infoblad wordt de resultaten van de toetsing van alle modellen op de drie genoemde stroomgebieden beschreven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.