Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366097
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Bodemvruchtbaarheid op De Marke: ontwikkelingen bij aangepast mineralenbeheer en gevolgen voor productiviteit
Author(s) Corre, W.J.; Oenema, J.; Verloop, J.; Hilhorst, G.J.
Source Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.86) - 2
Department(s) Agrosystems
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) bodemchemie - bodembescherming - gewasopbrengst - melkveehouderij - proefbedrijven - melkproductie - bodemvruchtbaarheid - bemesting - bodemkwaliteit - soil chemistry - soil conservation - crop yield - dairy farming - pilot farms - milk production - soil fertility - fertilizer application - soil quality
Categories Soil Fertility / Animal Husbandry and Environment
Abstract Op het Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu 'De Marke' wordt sinds 1993 een aangepast bodem- en gewasbeheer in praktijk gebracht om op droge zandgrond aan de milieunormen te voldoen bij een gemiddelde productie-intensiteit van melk. De aanvoer van stikstof naar de bodem is de helft lager dan wat gangbaar is in de melkveehouderij. De fosfaataanvoer is ingesteld op het niveau van evenwichtsbemesting. In een recente studie is ingegaan op de vraag of de bodemvruchtbaarheid op een voldoende hoog niveau gehandhaafd kan blijven bij deze sterk verminderde aanvoer van nutriënten. De ontwikkeling van de bodemvruchtbaarheid (de fosfaattoestand, het organische stofgehalte en de N-voorraad) werd afgeleid van bodemmonsters die verzameld zijn sinds 1989. Daarnaast is ook gekeken naar de invloed van de bodemvruchtbaarheid op de gewasopbrengst
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.