Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366101
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Van oud naar nieuw. MEBOT vergelijkt de uitwerking van het nieuwe mestbeleid met Minas
Author(s) Schreuder, R.
Source Lisse : PPO sector Bloembollen (Informatieblad / PPO Sector Bloembollen 398.80) - 2
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) mest - modellen - effecten - agrarische bedrijfsvoering - milieubeheer - vergelijkingen - bemesting - mestbeleid - mineralenboekhouding - vollegrondsteelt - manures - models - effects - farm management - environmental management - comparisons - fertilizer application - manure policy - nutrient accounting system - outdoor cropping
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Het voorgenomen nieuwe mestbeleid gaat uit van gebruiksnormen. Welke consequenties de gebruiksnormen hebben voor bedrijven is en wordt nog steeds onderzocht. Modellen kunnen hierbij ondersteunen. Om dit te kunnen doen wordt in het onderzoeksprogramma MEBOT ontwikkeld dat zowel de gevolgen van gebruiknormen op de bedrijfsvoering als de gevolgen voor milieuparameters laat zien. Dit onderzoeksmodel kan ingezet worden als ondersteuning van het implementatieproces van het nieuwe mestbeleid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.