Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366102
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in project Telen met toekomst, eerste fase
Author(s) Ruijter, F.J. de
Source Wageningen : Plant Research International (Informatieblad / Plant Research International 398.75) - 2
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) waterkwaliteit - agrarische bedrijfsvoering - voedingsstoffen - nederland - zandgronden - monitoring - grondwaterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - water quality - farm management - nutrients - netherlands - sandy soils - groundwater quality - surface water quality
Categories Water Quality
Abstract Aan de eerste fase van Telen met toekomst (2000-2003) deden ondernemers uit de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bloembollenteelt en boomteelt mee. Daarnaast was er voor iedere sector een onderzoeksbedrijf waar nieuwe systemen werden ontwikkeld en beproefd met verregaande maatregelen om nutriëntenemissies te reduceren. De bedrijven lagen verspreid over Nederland (zie kaartje) en veelal op zandgrond. Uitzondering is de akkerbouw in zuidwest Nederland met kleigrond. Binnen zandgrond zijn er nog verschillen zoals duinzandgrond bij de bloembollenteelt en dalgronden in noordoost Nederland. Bemesting en gewasopbrengst zijn geregistreerd in de projectjaren 2000 t/m 2003. De waterkwaliteit op de bedrijven is gemeten in de jaren 2002 t/m 2004
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.