Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366108
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Fosfaatmanagement op praktijkbedrijven (2004)
Author(s) Dekker, P.H.M.; Wijk, C.A.P. van
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Informatieblad / PPO-AGV 398.65) - 2
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) akkerbouw - mest - kunstmeststoffen - fosformeststoffen - mestbehoeftebepaling - mestgiften - gewasopbrengst - proefvelden - bemesting - vollegrondsgroenten - mestbeleid - arable farming - manures - fertilizers - phosphorus fertilizers - fertilizer requirement determination - dressings - crop yield - experimental plots - fertilizer application - field vegetables - manure policy
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Arable Farming
Abstract De ruimte voor fosfaatbemesting wordt de komende jaren beperkt om accumulatie van fosfaat in de bodem te stoppen. Betere benutting van fosfaat is nodig om het opbrengstniveau op peil te houden. Dit geldt vooral bij fosfaatbehoeftige gewassen zoals aardappelen, bladgewassen en andere groentegewassen. Door PPO zijn in 2004 bij deelnemers van 'Telen met toekomst' (Tmt) proeven en demo's aangelegd om te toetsen of de fosfaatbemesting verlaagd kan worden en om telers vertrouwd te maken met technieken voor een betere fosfaatbenutting
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.