Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366115
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Evaluatie Actieplan Nitraatprojecten: Kennisdiffusie voor de realisatie van de Minas-eindnormen
Author(s) Geerling-Eiff, F.A.; Hubeek, F.B.
Source Den Haag : LEI (Informatieblad / LEI 398.61) - 2
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) mest - mineralen - nitraatmeststoffen - agrarische bedrijfsvoering - informatieverspreiding - evaluatie - bemesting - mineralenboekhouding - kennisoverdracht - manures - minerals - nitrate fertilizers - farm management - diffusion of information - evaluation - fertilizer application - nutrient accounting system - knowledge transfer
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In het najaar van 2003 heeft het LEI (o.b.v. drs. Floor Geerling-Eiff en drs. Francisca Hubeek) een evaluatie uitgevoerd naar de mate waarin kennis vanuit het actieplan Nitraatprojecten is doorgestroomd naar de brede praktijk: alle Minas-plichtige agrarische ondernemers in Nederland. De Erasmus Universiteit Rotterdam (in de persoon van dr. Peter van Baalen) heeft een essentiële bijdrage geleverd aan deze evaluatie bij de opzet van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten. Doel van het actieplan dat in deze studie werd geëvalueerd, was het tot stand brengen van projecten die zich richten op het in de agrarische praktijk ontwikkelen en verspreiden van kennis met betrekking tot mineralenmanagement, gericht op het tijdig realiseren (onderschrijden) van de Minaseindnormen en de bijbehorende emissies. Het gaat daarbij om mineralenmanagement in ruime zin: het verbeteren van de bedrijfsopzet en/of de bedrijfsvoering om de benutting van mineralen te vergroten, dus inclusief het optimaliseren van het gebruik van dierlijke mest en het aanpassen van de mestafzet. In het onderzoek zijn de doeltreffendheid en het doelbereik onderzocht; dat wil zeggen dat gekeken is naar de relatie tussen het instrument 'Nitraatprojecten' en het gedrag van ondernemers
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.