Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366121
Title Een echte boerderij met een echte boer : de waarde van agrarische productie bij multifunctionele landbouw
Author(s) Jong, D. de; Migchels, G.; Bos, S.; Ferwerda, R.T.; Hassink, J.; Haubenhofer, D.K.; Rommers, J.M.; Noorduyn, L.
Source Wageningen : Animal Sciences Group - 19
Department(s) Livestock Research
Agrosystems
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - dagopvang voor kinderen - boerderijeducatie - zorgboerderijen - agrarische bedrijfsvoering - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - child day care - farm education - social care farms - farm management
Categories Farm Management
Abstract Wat is nu precies de meerwaarde van een ‘echte’ boerderij bij kinderopvang, boerengolf, een camping, educatie-activiteiten of het verlenen van zorg? Hoe belangrijk is het dat het bedrijf een deel van zijn inkomsten haalt uit de productie van melk of aardappelen en hoe beïnvloeden beide takken elkaar? Wat zeggen de afnemers over de combinatie van activiteiten en landbouw en hoe denken andere boeren en betrokken organisaties hierover? Allemaal vragen waarop deze brochure ingaat. De tekst is gebaseerd op interviews met multifunctionele ondernemers, klanten en organisaties die actief zijn in de multifunctionele landbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.