Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366126
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Bepalen van opbrengst, nutriëntengehalte en voederwaarde van grasland met beelden
Author(s) Schut, A.G.T.
Source Wageningen : Plant Research International (Informatieblad / Plant Research International 398.53) - 2
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) graslanden - graslandverbetering - spectroscopie - voedingswaarde - opbrengsten - voedingsstoffengehalte - reflectiefactor - voorspellen - analytische methoden - beeldvormende spectroscopie - grasslands - grassland improvement - spectroscopy - nutritive value - yields - nutrient content - reflectance - forecasting - analytical methods - imaging spectroscopy
Categories Grassland Improvement
Abstract Beeldvormende spectroscopie is een techniek waarmee de gewasreflectie in beelden wordt vastgelegd. Met beelden kan snel en automatisch worden gemeten met een direct resultaat ter plekke. Op basis van reflectie wordt in laboratoria de samenstelling van geoogst materiaal bepaald. Door technologische ontwikkelingen is het nu mogelijk om van individuele bladeren in een veldgewas de reflectiekarakteristiek vast te leggen. Recent onderzoek aan mini-graszoden heeft aangetoond dat met beeldvormende spectroscopie goede voorspellingen gemaakt kunnen worden van opbrengst, nutriëntengehalte en voederwaarde van een grasgewas. Op basis van dit onderzoek is samen met Agrotechnology & Food Innovations B.V. een experimenteel instrument ontwikkeld, de Imspector Mobiel. In het hier gerapporteerde onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden van deze technologie voor het nauwkeurig voorspellen van opbrengst, nutriëntengehalte en voederwaarde in het veld op veengrond in Zegveld met een heterogene zode en op zand- en kleigrond met normale zoden. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid om het klaveraandeel in de drogestof en de opbrengst na beweiding te schatten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.