Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366129
Title Synthese : bevindingen van zeven jaar onderzoek naar vraagstukken van platteland en stad
Author(s) Veeneklaas, F.R.; Berkhout, P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1672) - 57
Department(s) Landscape Centre
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) relaties tussen stad en platteland - platteland - nevenactiviteiten - landschapsbouw - recreatie - wetenschappelijk onderzoek - rural urban relations - rural areas - ancillary enterprises - landscaping - recreation - scientific research
Categories Rural Development
Abstract Binnen het onderzoeksthema Stad en Platteland zijn de afgelopen jaren honderden kennisvragen van LNV beantwoord. Waar onderzoekers geneigd zijn vraagstukken op te knippen in ‘onderzoekbare brokken’, vraagt het beleid juist een integrale kijk. Met het boekje 'Synthese - Bevindingen van zeven jaar onderzoek naar vraagstukken van platteland en stad’ ontstaat weer zicht op de samenhang. Het boekje biedt een goed leesbaar en bondig overzicht van het beleidsondersteunende sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Het heeft de vorm van een drieluik: een terugblik, een analyse via drie ‘dimensies’: de ruimtelijke, de sociaal-economische en de bestuurlijke, en een vooruitblik.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.