Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366133
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Mineralenbalansen bij onderwerken, afvoeren en/of composteren van vollegrondsgroente gewasresten
Author(s) Kater, L.J.M.; Kool, S.A.M. de
Source Lisse : PPO sector Bloembollen (Informatieblad / PPO Sector Bloembollen 398.48) - 2
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - voedingsstoffenbalans - groenteteelt - oogstresten - agrarische afvalstoffen - gewassen - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - nutriëntenstromen - farm management - nutrient balance - vegetable growing - crop residues - agricultural wastes - crops - field vegetables - outdoor cropping - nutrient flows
Categories Horticulture
Abstract Bij de inventarisatie van praktijkinnovaties op het gebied van nutriëntenbeheer, kwam het composteren van gewasresten als een veelbelovende optie naar voren. De uitspoeling van nutriënten uit gewasresten van vollegrondsgroentegewassen is hoog, en daarom is besloten een deskstudie uit te voeren naar de gevolgen van 4 verschillende scenario’s voor oogstrestenmanagement bij vollegrondsgroentebedrijven. De bedrijven die zijn doorgerekend staan vermeld in tabel 1. Er zijn schattingen gemaakt van de hoeveelheid en aard van gewasresten op de bedrijven en wanneer deze beschikbaar komen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.