Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366140
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Een dynamisch model voor het voorspellen van vertering, benutting en uitscheiding bij melkkoeien
Author(s) Bannink, A.; Dijkstra, J.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Informatieblad / Animal Sciences Group 398.40) - 2
Department(s) ID - Voeding
Animal Nutrition
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) pensfermentatie - voederconversie - fosfaat - stikstof - milieuwetgeving - voedingsstoffengehalte - melkveehouderij - voedingswaarde - Nederland - rumen fermentation - feed conversion - phosphate - nitrogen - environmental legislation - nutrient content - dairy farming - nutritive value - Netherlands
Categories Animal Nutrition and Feeding (General)
Abstract Op dit moment wordt in de praktijk van de melkveehouderij uitgegaan van een constante voedingswaarde van een voedermiddel. Bovendien worden in de huidige onderzoekspraktijk erg grove relaties gehanteerd voor de relatie tussen N en P opname en de N en P excretie met urine en feces. Voor een specifieke bedrijfssituatie is echter een veel nauwkeurigere kwantificering mogelijk indien meer rekening gehouden zou worden met de gebeurtenissen die plaats vinden in het maagdarmkanaal en de benutting van individuele nutriënten door de koe. Momenteel wordt binnen programma 398-I een nieuw systeem ontwikkeld dat in staat is om rekening te houden met de gevolgen van een volledig rantsoen (i.t.t. een voederwaarde voor ieder afzonderlijk voedermiddel) en van de omstandigheden in de melkkoe. Hiermee is nauwkeuriger de invloed vast te stellen van een gewijzigde voederstrategie op de N en P benutting en op de hoeveelheid en aard van de excretie van N en P met urine en feces. Reeds 10 jaar is een realistisch model voor pensfermentatie beschikbaar (Dijkstra et al., 1992). Het model wordt nu aangepast en verfijnd zodat de complexiteit van het model een praktijktoepassing niet meer in de weg zal staan
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.