Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366146
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) verder uitgebreid; meer complete monitoring van invloeden van bedrijfsvoering op milieukwaliteit
Author(s) Leeuwen, T.C. van; Hoop, D.W. de
Source Den Haag : LEI (Informatieblad / LEI 398.32) - 2
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) dierlijke meststoffen - veehouderij - intensieve veehouderij - plaatsing (van meststoffen) - overbemesting - agrarische bedrijfsvoering - emissie - uitspoelen - bemesting - nutriëntenuitspoeling - animal manures - livestock farming - intensive livestock farming - placement - top dressings - farm management - emission - leaching - fertilizer application - nutrient leaching
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Animal Husbandry and Environment
Abstract Belangrijk thema in de drie 398 onderzoeksprogramma’s betreft de verdere ontwikkeling van monitoringsystemen voor het meten van de effecten van mest- en mineralenbeleid; zowel op de landbouwpraktijk als op de kwaliteit van de diverse milieucompartimenten. In dit informatieblad wordt ingegaan op recente uitbreidingen binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid van RIVM en LEI
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.