Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366147
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Is 'bovengronds' een alternatief voor zodebemesting?
Author(s) Schröder, J.J.
Source Wageningen : Plant Research International (Informatieblad/ Plant Research International 398.31) - 2
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) dierhouderij - intensieve veehouderij - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - ammoniak - milieuwetgeving - quota's - voedingsrantsoenen - ammoniakemissie - bemesting - Nederland - animal husbandry - intensive livestock farming - farm management - animal manures - ammonia - environmental legislation - quotas - feed rations - ammonia emission - fertilizer application - Netherlands
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Animal Husbandry and Environment
Abstract Sommige veehouders hebben een hekel aan zodebemesting. Zij wijzen er op dat zware machines bodem en gewas kunnen beschadigen en benadrukken dat niet alleen de gebruikte machine het ammoniakverlies bepaalt, maar ook de 'mestkwaliteit' en de weersomstandigheden. Daarnaast speelt de intensiteit van een bedrijf een rol via de totale jaarlijkse mestgift. De wetgeving differentiëert niet voor die variabelen. Onderzoek ID, IMAG, PRI en PV doen samen onderzoek aan de effecten van 'mestkwaliteit' op verliezen en benutting. Dat onderzoek geeft aan dat het eiwitgehalte van een rantsoen een belangrijke invloed heeft op de samenstelling van mest
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.