Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366148
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Stikstofoverschotten op bedrijven en percelen in de open teelt sectoren
Author(s) Radersma, S.; Berge, H.F.M. ten
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Informatieblad / PPO-AGV 398.30) - 2
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) kunstmeststoffen - agrarische bedrijfsvoering - milieuwetgeving - overbemesting - akkerbouw - bloementeelt - bemesting - nutriëntenuitspoeling - vollegrondsteelt - Nederland - fertilizers - farm management - environmental legislation - top dressings - arable farming - floriculture - fertilizer application - nutrient leaching - outdoor cropping - Netherlands
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract De mest- en mineralenprogramma's hebben onder meer ten doel om geschikte indicatoren vast te stellen voor de emissies van mineralen vanuit de landbouw. Eén van de projecten die daartoe worden uitgevoerd, is onder andere gericht op de vraag: hoe vertaalt zich een toelaatbaar overschot (MINAS verliesnorm) aan stikstof (N) en fosfor (P) naar werkelijke overschotten op de bodembalans van het bedrijf en van de individuele percelen? En hoe groot zijn de verschillen in perceelsoverschotten binnen bedrijven en in bedrijfsoverschotten binnen en tussen de verschillende open teelt sectoren? Dit infoblad belicht deze vragen met behulp van gemeten gegevens uit praktijkbedrijven voor de sectoren akkerbouw, bloembollen- en vollegrondsgroenteteelt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.