Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366150
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Effecten van MINAS-verliesnormen op het stikstofgebruik door melkveebedrijven: verkenningen met FARMMIN
Author(s) Meer, H.G. van der; Evert, F.K. van
Source Wageningen : Plant Research International (Informatieblad / Plant Research International 398.27) - 2
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - overbemesting - stikstofmeststoffen - stikstofbalans - stikstof - mineralenboekhouding - mestoverschotten - bemesting - farm management - dairy farming - top dressings - nitrogen fertilizers - nitrogen balance - nitrogen - nutrient accounting system - manure surpluses - fertilizer application
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Farm Management
Abstract Bij de Evaluatie van de Meststoffenwet in 2002 is het model FARMMIN gebruikt om de N-giften op gras- en maïsland te berekenen bij verschillende MINAS-normen. In FARMMIN gebeurt dit door voor het betreffende melkveebedrijf de kosten van aanvoer en afvoer van meststoffen en veevoeders te minimaliseren binnen de gegeven verliesnormen. FARMMIN is vervolgens gebruikt voor een systematische verkenning van de effecten van structuur en management van melkveebedrijven op de aan- en afvoerposten van de N-balans en de bijbehorende N-bemesting van gras- en maïsland
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.