Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366283
Title Wortelverbruiningsonderzoek bij suikerbieten: eindrapport : de rol van plantparasitaire aaltjes in het wortelverbruiningscomplex
Author(s) Brink, L. van den; Beers, T.G. van; Molendijk, L.P.G.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente (PPO nr. 32520241-3) - 19
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) suikerbieten - beta vulgaris var. saccharifera - plantenparasitaire nematoden - nematoda - wortelrot - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - trichodorus - fusarium - sugarbeet - plant parasitic nematodes - root rots - plant protection - plant pathogenic fungi
Categories Sugarbeet / Plant and Crop Protection (General) / Plant Parasitic Nematodes
Abstract In de jaren 2003 tot en met 2006 heeft het PPO onderzoek uitgevoerd aan wortelverbruining in suikerbieten. Het verschijnsel wortelverbruining komt voor op de zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland. Pleksgewijs blijft de groei van de bieten achter. Wanneer de planten worden opgetrokken, blijkt het wortelstelsel er meestal bruin en ongezond uit te zien. Aangenomen wordt dat wortelverbruining wordt veroorzaakt door een complex van meerdere factoren. Het PPO heeft onderzoek gedaan naar de rol van plantparasitaire aaltjes
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.