Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366286
Title De natuurlijke maat : onderzoek naar zeezoogdieren in een veranderende zee
Author(s) Reijnders, P.J.H.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit - 32
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
Publication type Inaugural/farewell address
Publication year 2008
Keyword(s) zeezoogdieren - dierecologie - mariene gebieden - mariene ecologie - openbare redes - marine mammals - animal ecology - marine areas - marine ecology - public speeches
Categories Marine Ecology
Abstract Zeezoogdieren zijn in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd en hebben zich met vaak soortspecifieke overlevingstrategieën aan die omgevingsvariabiliteit aangepast. Maar zeker niet in alle gevallen is die aanpassing gelukt, getuige de dramatische achteruitgang van de reproductie van pelsrobben als gevolg van de sterke productiviteitsdaling samenhangend met El Niño (Trillmich & Ono 1991). Zeezoogdieren kunnen echter ook profiteren van veranderingen in ecosysteemstructuur, zoals de toename van grijze zeehonden door het wegvallen van de kabeljauw als dominante predator in een Noord-Atlantische ecosysteem
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.