Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366289
Title Geïntegreerde bestrijding in roos onder glas
Author(s) Pijnakker, J.; Ramakers, P.M.J.; Linden, A. van der; Kok, L.W.; Groot, E.B. de; Holstein, R. van; Garcia Victoria, N.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 179) - 50
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) rosa - rozen - geïntegreerde bestrijding - teelt onder bescherming - plantenplagen - plagenbestrijding - natuurlijke vijanden - amblyseius - phytoseius - aleyrodidae - encarsia - tetranychus - glastuinbouw - roses - integrated control - protected cultivation - plant pests - pest control - natural enemies - greenhouse horticulture
Categories Biological Control of Pests / Floriculture
Abstract Bladmonsters werden verzameld op rozenbedrijven om vast te stellen welke natuurlijke vijanden op deze waardplant voorkomen. Deze inventarisatie werd uitgevoerd op veertig bedrijven, die al dan niet roofmijten hadden geïntroduceerd. In spinthaarden werden Phytoseiulus persimilis, Amblyseius cucumeris, Amblyseiuscalifornicus, Amblyseius barkeri en Amblyseius andesoni gevonden. In wittevlieghaarden troffen we Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus aan. Alleen de kaswittevlieg werd waargenomen, geen tabakswittevlieg. Tijdens latere bedrijfsbezoeken werden nog twee andere soorten roofmijten gevonden: Iphiseius degenerans en Amblyseius aurescens. Soortgelijke bemonsteringen werden ook gedaan op buitenrozen door PPO Bomen. Daarbij werden de volgende soorten roofmijten gevonden: Amblyseiuscalifornicus, Amblyseius rademacheri, Kampimodromus aberrans, Amblyseius andersoni en Euseiusfinlandicus. Vooral de twee laatste bieden perspectief voor de bestrijding van spintmijten in roos en werden gekweekt bij PPO Bomen en later ook bij PPO Glas.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.