Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366301
Title Preventie Vogelschade in akkerbouwgewassen : inventarisatie herkenningsfactoren vogels
Author(s) Wijk, C.A.P. van; Uijthoven, W.; Vlaswinkel, M.E.T.; Boekhoff, M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, AGV (PPO nr. 510386) - 16
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) vogelafweermiddelen - vogelbestrijding - akkerbouw - gewasbescherming - oogstschade - maïs - graangewassen - bird repellents - bird control - arable farming - plant protection - crop damage - maize - grain crops
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Het project "Preventie Vogelschade in Akkerbouwgewassen" is in voorjaar 2005 gestart om te komen tot een Verruiming van de beschikbaarheid van "voor vogels onaantrekkelijke stoffen", waarvan een langdurig afwerend effect uitgaat en daarmee vogelschade voorkomt. Het project richt zich op de vogelsoorten duif, roek/kraai en gans en op de pilotgewassen graan en snijmais in het jonge plantstadium. Doel van deze inventarisatie is inzicht te verkrijgen in he kenningsfactoren en gedragingen van vogels voor een meer doelmatige toepassing van afwerende stoffen tegen vogelschade in het veld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.