Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366302
Title Preventie vogelschade in akkerbouwgewassen : screening diverse middelen 2005
Author(s) Wijk, C.A.P. van; Uijthoven, W.; Vlaswinkel, M.E.T.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, AGV (PPO nr. 510386) - 14
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) vogelafweermiddelen - vogelbestrijding - oogstschade - akkerbouw - maïs - gewasbescherming - screenen - bird repellents - bird control - crop damage - arable farming - maize - plant protection - screening
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Binnen het project "Preventie Vogelschade in Akkerbouwgewassen" is, als, vervolg op de literatuurstudie een voorscreening op middelen met mogelijke afweerwerking uitgevoerd. In deze voorscreening zijn in totaal 37 verschillende middelen of combinatie van middelen getoetst, naast de vergelijkers "onbehandeld" en "chemisch ontsmet zaad". De toetsen zijn uitgevoerd door behandeld voer of maïszaad aan duiven voor te zetten naast onbehandeld voer of onbehandeld maïszaad als referenties
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.