Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366311
Title Uit de mest- en mineralenprogramma's : Mineralenoverschotten lager dan MINAS-2003: gevolgen voor bloembolbedrijven
Author(s) Kater, L.J.M.; Wees, N.S. van; Ruijter, F.J. de
Source Lisse : PPO Bloembollen (Informatieblad Uit de mest- en mineralenprogramma's 398.77) - 2
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) mest - mineralen - mestverwerking - mineralenboekhouding - manures - minerals - manure treatment - nutrient accounting system
Categories Manure treatment
Abstract Binnen het LNV-mest en mineralenprogramma 398-I staat de ontwikkeling van maatregelen om mineralenverliezen te beperken centraal. De meeste thema's binnen dit programma zijn gericht op deelaspecten van bemestingsstrategieën en leveren afzonderlijke maatregelen op waarmee stikstofverliezen kunnen worden verminderd. Voor telers is het belangrijk te weten welke maatregelen gekozen kunnen worden om voor hun bedrijfsspecifieke situatie tegen zo min mogelijk kosten te voldoen aan de gestelde normen. Het project 'Maatregelenpaketten in de open teelten' richt zich op de ontwikkeling van kosteneffectieve combinaties van maatregelen waarmee voldaan wordt aan verregaande beperking van stikstof- en fosfaatoverschotten onder de randvoorwaarde van een duurzaam bodembeheer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.