Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366319
Title Cultuurhistorisch beleid binnen LNV na 2009 : verplichtingen van binnenuit en verwachtingen van buitenaf
Author(s) Weijschedé, T.J.; Muilwijk, M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1667) - 75
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) regionale planning - overheidsbeleid - nederland - cultuurgeschiedenis - cultuurlandschap - provincies - regional planning - government policy - netherlands - cultural history - cultural landscape - provinces
Categories Land Use Planning / Historical Geography
Abstract Wat moet LNV doen om na 2009 de verworvenheden van het Belvedere beleid voor de LNV beleidsterreinen te behouden? Deze centrale vraag beantwoorden onderzoekers van Alterra-WUR in opdracht van het ministerie van LNV. Dit onderzoek gaat in op de vraag wat de uitgangspunten, verwachtingen en verplichtingen zijn op het gebied van cultuurhistorie bij LNV en de provincies. Welke facetten van het cultuurhistorische beleid blijken überhaupt succesvol te zijn, zowel vanuit Belvedere als vanuit het overige LNV beleid. Door de taken van provincies en LNV te spiegelen geeft dit onderzoek meer inzicht in de verschillende werkpraktijken. Bij de aanbevelingen aan het eind van dit rapport staat centraal wat het beste voor cultuurhistorie zou zijn vanuit het rijksbelang en dan de bijpassende rol voor LNV benoemd. Deze aanbevelingen zullen richting geven aan LNV hoe zij ná beëindiging van Belvedere in 2009 hun cultuurhistorisch beleid zo kunnen inrichten, dat de verworvenheden van Belvedere niet verloren gaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.