Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366447
Title Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : Optimale bemesting van gras- en maïsland binnen de gebruiksnormen
Author(s) Middelkoop, J.C. van
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Serie Rundveehouderij Blad 8) - 4
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) kennis - stikstofmeststoffen - wetgeving - bodemvruchtbaarheid - agrarische bedrijfsvoering - rundveehouderij - bemesting - Nederland - knowledge - nitrogen fertilizers - legislation - soil fertility - farm management - cattle husbandry - fertilizer application - Netherlands
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In de nieuwe wettelijke gebruiksnormen voor stikstof is de hoeveelheid werkzame stikstof die op grasland en maïsland mag worden aangewend beperkt. Het is daarbij de vraag of zowel gras als maïs evenredig gekort moeten worden in bemesting of dat één van beide gewassen relatief minder gekort dient te worden. Daarnaast is het van belang om rekening te houden met het verschil in NLV tussen percelen. Wat zijn de gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid? In dit infoblad wordt op deze vragen ingegaan en wordt door middel van een voorbeeld aangegeven hoe de totaal wettelijk toegestane hoeveelheid stikstof het best verdeeld kan worden over de verschillende gewassen en percelen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.