Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366506
Title Abiotische randvoorwaarden en effecten van beheers en beleidsmaatregelen voor de realisatie van natuurdoelen
Author(s) Vries, Wim de
Event Themadag abiotiek, 2006-4-27/--
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2006
Keyword(s) environmental legislation - soil chemistry - farm management - acidification - environmental management - soil pollution - desiccation - emission - nitrogen - eutrophication - dressings - Netherlands
Categories Nature Management (General) / Soil Chemistry
About Een uitgebreide PowerPoint presentatie van het “Programma “Randvoorwaarden voor natuurlijk beheer” over de beperkingen voor natuurontwikkeling door vermesting, verzuring en verdroging (met name op flora) en verontreiniging (met name op bodemleven en hogere fauna). De aanleiding van het programma was de LNV beleidsagenda voor kabinetsperiode 1998-2002: belang milieukwaliteit voor een vitale natuur. Het programma richtte zich op: 1) de toelaatbare stikstofemissies naar natuur en milieu in relatie tot stikstofgebruik in de landbouw en 2) multipele stress: effecten van verontreiniging in samenhang met vermesting en verzuring. Verder wordt er ingegaan op de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek in het programma “Randvoorwaarden voor natuurlijk beheer” (2001-2004), de huidige aanpak in subthema’s en projecten en de beoogde onderzoeksproducten en beleidsrelevantie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.