Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366517
Title Modelontwikkeling voor bemonsteringsstrategieën
Author(s) Been, T.H.
Department(s) Agrosystems
Publication type Poster (professional)
Publication year 2007
Keyword(s) gewasbescherming - plantenziekteverwekkers - detectie - bemonsteren - simulatiemodellen - export - internationale handel - software-ontwikkeling - fytosanitair beleid - plant protection - plant pathogens - detection - sampling - simulation models - exports - international trade - software engineering - phytosanitary policies
Categories Plant and Crop Protection (General) / Software, Application Programs
Abstract Opsporing (detectie) van plantenparasitaire organismen, vooral quarantaine organismen, is van groot belang om de exportpositie van Nederland veilig te stellen. Succesvolle detectie is afhankelijk van de gebruikte bemonsteringsstrategie. Er bestaat een wetenschappelijk simulatiemodel voor de ontwikkeling van betrouwbare bemonsteringsstrategieën op basis van ruimtelijke distributiemodellen voor o.a. aardappelmoeheid (AM). Het simulatiemodel biedt mogelijkheden tot bredere inzet naar andere bodemgebonden quarantaine organismen maar is niet bruikbaar als gereedschap voor derden, waardoor inzicht in de bruikbaarheid en de gebruiksmogelijkheden van het model in het fytosanitaire werkveld ontbreekt. Een gebruikersinterface moet daarom worden ontwikkeld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.