Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366520
Title Gebruik kosteneffectiviteitmodel
Author(s) Bremmer, J.; Breukers, M.L.H.; Janssens, S.R.M.
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Poster (professional)
Publication year 2007
Keyword(s) gewasbescherming - plantenziekten - modellen - kosten - beleid - besluitvorming - beleidsondersteuning - maatregelen - fytosanitair beleid - plant protection - plant diseases - models - costs - policy - decision making - policy support - measures - phytosanitary policies
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract In 2006 is een eerste versie gemaakt van het kosteneffectiviteitsmodel. Het doel van dit model is om beleidsmakers te helpen bij de besluitvorming over fytosanitaire maatregelen wanneer er meerdere, ongelijksoortige gevolgen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer boeren en tuinders economische schade ondervinden en er ook schade aan de natuur optreedt. Na presentatie van het model hebben twee groepen aan de hand van twee praktijkcases geoefend met het model. Ervaringen met het model zijn vervolgens gedocumenteerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.