Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366602
Title Bewuste middelenkeuze komkommer : raadpleeg de milieu-effectenkaarten
Author(s) Zwinkels, J.; Staaij, M. van der; Blanken, J.
Source [S.l.] : Telen met toekomst (Praktijkbericht gewasbescherming glastuinbouw ) - 2
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) vruchtgroenten - komkommers - pesticiden - milieueffect - glastuinbouw - fruit vegetables - cucumbers - pesticides - environmental impact - greenhouse horticulture
Categories Plant and Crop Protection (General) / Fruit Vegetables
Abstract Voor het bestrijden van ziekten en plagen kan een komkommerteler kiezen uit verschillende mogelijkheden zoals: biologische bestrijding, chemische bestrijding of een combinatie hiervan. Welke gewasbeschermingsmiddelen zijn er beschikbaar en toegelaten? En waar moet een teler op letten bij het maken van een keuze uit die middelen? Voor verschillende gewassen zijn milieu-effectenkaarten opgesteld. Deze geven informatie over de beschikbare middelen, effect op natuurlijke vijanden, resistentie, herbetreding, veiligheidstermijn en milieubelasting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.