Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366612
Title Effectief scouten in gerbera : waarnemen de basis voor geïntegreerde bestrijding
Author(s) Pijnakker, J.; Ramakers, P.M.J.; Dings, E.; Blanken, J.
Source [S.l.] : Telen met toekomst (Praktijkbericht gewasbescherming glastuinbouw ) - 2
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) snijbloemen - gerbera - plagenbestrijding - detectie - vangmethoden - glastuinbouw - cut flowers - pest control - detection - trapping - greenhouse horticulture
Categories Plant and Crop Protection (General) / Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract Goed scouten vergroot de slagingskans van de geïntegreerde bestrijding. Het optreden en verloop van ziekten en plagen is immers maar beperkt voorspelbaar. De plaagsituatie is ook nooit twee jaren achter elkaar identiek door het wisselende weer. Verder zijn er verschillen tussen regio’s en zelfs tussen bedrijven. Door te scouten krijgt u een beter zicht op de situatie op uw eigen bedrijf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.