Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366616
Title Eindverslag Ecozone Lisse : een waterkant met toekomst
Author(s) Reijers, N.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 92
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) ecologie - regionale planning - natuurbescherming - landeigenaren - habitatverbindingszones - begraafplaatsen - zuid-holland - natuurcompensatie - bollenstreek - ecology - regional planning - nature conservation - landowners - habitat corridors - cemeteries - nature compensation
Categories Nature Management (General) / Regional Plans
Abstract Uitbreiding van de begraafplaats ‘Duinhof' was alleen mogelijk in het Keukenhofbos. Het Keukenhofbos maakt deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Na langdurige en intensieve onderhandelingen hebben diverse belanghebbende partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een uitbreiding van de begraafplaats in het Keukenhofbos mogelijk te maken. In de overeenkomst is mede bepaald waar en hoe compensatie in de vorm van nieuwe natuur- en landschapselementen plaats moet vinden. Ter uitwerking van de compensatie is in 2001 de projectgroep ‘Ecozone Lisse’ opgericht. De opdracht van de projectgroep was het realiseren van ecologische corridors die samen een netwerk van verbindingen vormen tussen het Keukenhofbos en de bebouwing van Lisse met de Ringsloot en de Poelpolder en uiteindelijk de Ringvaart van de Haarlemmermeer. De corridors moeten gaan fungeren als leef- en verspreidingsgebied van flora en fauna tussen de genoemde gebieden en zodoende een waardevolle aanvulling vormen op de verbindingen tussen gebieden die deel uitmaken van de PEHS
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.