Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366632
Title Energie à la carte : de potentie van biomassa uit het landschap voor enegiewinning
Author(s) Vries, B. de; Jong, J.J. de; Rovers, R.; Haccou, F.A.; Spijker, J.H.; Berg, C.A. van den; Niemeijer, C.M.; Frank, D.I.; Westerink - Petersen, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1679) - 89
Department(s) Landscape Centre
WU Environmental SciencesDepartment of Environmental Sciences
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) biomassa - energie - bio-energie - landschap - nederland - landschapsarchitectuur - duurzame energie - biobased economy - biomass - energy - bioenergy - landscape - netherlands - landscape architecture - sustainable energy
Categories Bioenergy / Landscape Architecture (General)
Abstract Landschapsenergie : biomassa die vrijkomt uit het onderhoud van landschapselementen kan worden gebruikt voor de opwekking van energie. Verkend wordt wat deze toepassing voor het landschap en voor energie-winning kan betekenen. Hiervoor is een methode van ‘tekenend rekenen’ ontwikkeld. Resultaten van de verkenning zijn een visie op duurzame energielandschappen, een raming van de potentiële bijdrage vanuit landschapselementen in Nederland aan energieproductie, principes voor landschapsontwerp met een energiedoelstelling, en de interactieve ontwerpmethode.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.