Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366653
Title Wel slikken, niet testen : ouderen worden vaak uitgesloten van geneesmiddelenonderzoek
Author(s) Wagemakers, M.A.E.; Wolffers, I.
Source Medisch Contact 57 (2002)32/33. - ISSN 0025-8245 - p. 1144 - 1146.
Department(s) Sociology of Consumption and Households
MGS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2002
Abstract Door leeftijdsgrenzen te hanteren bij het werven van proefpersonen worden ouderen en kinderen uitgesloten van geneesmiddelenonderzoek. Bij ouderen is de ondervertegenwoordiging ook toe te schrijven aan de selectieprocedure: de geselecteerde gezondere personen zijn doorgaans jonger dan de niet-geselecteerde personen. Het gevolg is dat proefpersonen in geneesmiddelenonderzoek niet alleen voor gezondheid maar ook voor leeftijd geen afspiegeling vormen van de mensen die uiteindelijk medicijnen gaan slikken. Minder strikte selectie op het hebben van andere ziekten (comorbiditeit) verhoogt het aantal personen dat in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek en vergroot de populatie waarvoor de resultaten van het onderzoek geldig zijn. De Europese Commissie zou net als bij kinderen ook voor ouderen en voor vrouwen maatregelen moeten nemen om hen structureel in geneesmiddelenonderzoek te betrekken. Gedurende de beoordelingsprocedures dient er aandacht te zijn voor evenredigheid naar geslacht en leeftijd. Zo kan in een vroeg stadium worden voorkomen dat er onterecht leeftijdsgrenzen worden gehanteerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.