Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366656
Title Bijvangsten van salmoniden en overige trekvissen vanuit een populatieperspectief
Author(s) Jansen, H.M.; Winter, H.V.; Tulp, I.Y.M.; Bult, T.P.; Hal, R. van; Bosveld, J.; Vonk, R.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C039/08) - 175
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) zalm - salmonidae - visserij - populatie-aanwas - herstel - belemmeringen - bijvangst - salmon - fisheries - recruitment - rehabilitation - disincentives - bycatch
Categories Fisheries
Abstract De huidige studie gaat in op de vraag of de huidige visserijinspanning door bijvangsten het herstel van de zalmpopulatie in de weg staat. De voorliggende rapportage geeft een overzicht van een inventarisatie van bijvangsten van salmoniden en overige trekvissen in zowel de commerciële als de recreatieve visserij in de Nederlandse wateren. Visserijsterfte en overige sterftefactoren worden vervolgens afgezet tegen een populatieschatting waardoor de relatieve impact van visserij in perspectief geplaatst kan worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.