Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366715
Title 2007 : van goed onderzoek naar beter beleid
Author(s) Bruin, A.H. de; Okx, J.P.; Kwakernaak, C.; Hutjes, R.W.A.; Visschedijk, P.A.M.; Borgstein, M.H.; Berkhout, P.; Luttik, J.; Overbeek, M.M.M.; Boonstra, F.G.
Source Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 139
Department(s) Centre Geo-information
Alterra - Business Support Unit
Alterra - Centre for Water and Climate
Landscape Centre
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) landgebruik - landgebruiksplanning - regionale ontwikkeling - waterbeheer - bodembeheer - hydrologie - plattelandsontwikkeling - onderzoeksprojecten - land use - land use planning - regional development - water management - soil management - hydrology - rural development - research projects
Categories Rural Development / Land Use Planning
Abstract In 2007 is het onderzoek van het cluster VLG ondergebracht in zeven onderzoeksthema’s: Bodem, Water, Klimaat, Stad & Platteland, Landschap, Europees Plattelandsbeleid en Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Wat is het effect van de onderzoeksresultaten voor het beleid? Hoe komen we tot goede kennisvragen? Hoe kan het beste verbinding maken tussen het wetenschappelijk onderzoek, beleid en de praktijk? Deze veelgestelde vragen zetten kennisdoorstroming en kennisbenutting hoog op de agenda. In dit tweede jaarboek van het cluster Vitaal landelijk Gebied (VLG) over het jaar 2007, wordt extra aandacht besteed aan dit onderwerp. Goed onderzoek krijgt pas maatschappelijke en beleidsmatige impact als de doorwerking van deze kennis resulteert in een goede kennisbenutting. Hoe vorm en inhoud wordt geven aan deze kennisdoorstroming kan worden gelezen bij de afzonderlijke projecten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.