Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366719
Title Biologische effectiviteit van emissiereducerende spuittechnieken bij de bestrijding van schimmelziekten in ui : proefresultaten 2002-2005
Author(s) Schepers, H.T.A.M.; Meier, R.
Source Lelystad : PPO AGV - 29
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) gewasbescherming - pesticiden - fungiciden - spuitdoppen - drift - toepassing - rijenbespuiting - schimmelbestrijding - peronospora destructor - peronospora farinosa - botryotinia squamosa - veldproeven - plant protection - pesticides - fungicides - fan nozzles - application - band spraying - fungus control - field tests
Categories Plant and Crop Protection (General) / Chemical Control
Abstract Voor de bestrijding van valse meeldauw (Peronospora destructor) en de bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa) is de inzet van fungiciden vooralsnog onontbeerlijk. Om de emissie naar het milieu van fungiciden zoveel mogelijk te beperken, zijn in de jaren 2002 tot en met 2005 veldproeven uitgevoerd, waarin diverse emissiebeperkende spuittechnieken getoetst zijn op hun effectiviteit tegen valse meeldauw en bladvlekken in zaaiui. De fungiciden Acrobat DF, mancozeb, Shirlan Flow en Kenbyo /Daconil vlb. zijn toegepast met de emissie beperkende spuitdoppen AI110.03, TD 110.02 DF, DG 110.03 en ter vergelijking de standaarddop XR 110.03. In combinatie met de spuitdoppen zijn de mogelijkheden van luchtondersteuning en de hulpstoffen Zipper, Modex en Magic Sticker onderzocht. Ook het effect van de rijrichting is onderzocht. In het laatste jaar is tevens de spuittechniek sleepdoek meegenomen. Om het effect van de diverse spuitstrategieën met elkaar te kunnen vergelijken zijn de bespuitingen uitgevoerd met de frequentie van één week. Alle veldproeven hadden een onbehandeld object om het ziekteverloop te registreren. De ziektedruk en het niveau van aantasting varieerde in de loop der jaren, hetgeen een goed beeld gaf van de mogelijkheden van de diverse spuitstrategieën.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.