Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366756
Title Onderzoek naar de noodzaak van verfijning bladluismonitoring in de pootaardappelteelt
Author(s) Bos, D.; Bus, C.B.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Projectrapport 1154389) - 28
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) aphididae - natuurlijke vijanden - geïntegreerde plagenbestrijding - plagenbestrijding - gewasbescherming - lokstoffen - vangmethoden - vallen - natural enemies - integrated pest management - pest control - plant protection - attractants - trapping - traps
Categories Biological Control of Pests
Abstract In 1999 en 2000 is nagegaan in hoeverre het mogelijk is om met een dichter systeem van bladluismonitoring een goede indruk te krijgen van het aantal vliegende virusoverbrengende bladluizen zodat een pootgoedteler niet meer preventief hoeft te spuiten tegen luizen, maar alleen spuit als dit nodig is. Hiertoe zijn in twee regio’s op twee afstanden (1 en 5 km) van het NAK-meetpunt extra waarnemingen gedaan. Dit is gebeurd middels het afkloppen van planten en gele vangbakken. Daarnaast is op één plaats een “lijmval” vergeleken met een gele vangbak. Voor een goede bepaling van de AVD bleek determinatie – uit te voeren door deskundigen – van de gevangen bladluizen noodzakelijk te zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.