Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366810
Title Effect van fosfaatreductie op de andere (hoofd)elementen bij de teelt van eenjarige zomerbloeiers
Author(s) Warmenhoven, M.G.; Noort, F.R. van; Dijkstra, T.; Verberkt, H.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen, UR Glastuinbouw 537) - 42
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) bloementeelt - stikstof - stikstofmeststoffen - voedingsstoffenbalans - voedingsoplossingen - hydrocultuur - vloeibare kunstmeststoffen - voedingsstoffenopname (planten) - floriculture - nitrogen - nitrogen fertilizers - nutrient balance - nutrient solutions - hydroponics - liquid fertilizers - nutrient uptake
Categories Plant Nutrition Physiology / Cut Flowers
Abstract De doelstelling van het project is onderzoek naar de optimale verhouding tussen de voedingselementen zoals N in de voedingsoplossing en het substraat bij het aanhouden van een laag fosfaatgehalte gedurende de teelt van éénjarige zomerbloeiers, hierdoor kan fosfaatvermindering als sturingsmechanisme op lengtegroei optimaal worden toegepast en de andere voedingselementen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In het onderzoek werden twee P-niveaus gecombineerd met verschillende EC’s en N/K-verhoudingen. De fosfaatdosering heeft geen invloed gehad op de opname van andere voedingselementen omdat er geen verschillen in gehaltes zijn waargenomen bij de andere elementen wanneer. Dit onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat de voedingsoplossing aangepast moet worden om optimaal te kunnen sturen, omdat de grootte van het effect van verlaagd fosfaat alle andere effecten overklaste
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.