Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366811
Title Haalbaarheid foliekassen voor energie-extensieve gewassen : "stand van zaken en opties voor de toekomst
Author(s) Raats, P.H.; Hemming, S.; Ruijs, M.N.A.; Janse, J.
Source Arnhem : KEMA/A&F/PPO Glastuinbouw/LEI - 41
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) lage-energie teelt - kassen - teelt onder bescherming - bouwconstructie - kostenanalyse - folie - bouwmaterialen - glastuinbouw - kastechniek - energiebesparing - low energy cultivation - greenhouses - protected cultivation - building construction - cost analysis - foil - building materials - greenhouse horticulture - greenhouse technology - energy saving
Categories Greenhouse Technology / Building Materials
Abstract Foliekassen zouden een geschikt alternatief kunnen vormen voor economisch rendabele teelt van deze energie-extensieve gewassen in Nederland. Bij dubbellaags toepassen van foliedekmateriaal wordt een energiebesparing van ongeveer 25% verwacht. Bij toepassen van eenvoudiger foliekasconstructies voor volle grond teelten wordt een toename van de gewasopbrengst verwacht. De Nederlandse markt voor foliekassen is echter nog klein en er is weinig bekend over de kosten, levensduur, energiehuishouding, optimale materialen en constructie van deze kassen in de Nederlandse weercondities, verwarmingspraktijk (ketelverwarming en CO2-dosering) en aardgasaansluitcapaciteiten. Het doel van deze inventarisatie is het beschrijven van folies en foliekasconstructies voor energie-extensieve teelten, het bepalen van gewassen die mogelijk in aanmerking komen voor teelt in foliekassen, het vaststellen van de markt en economische betekenis van deze gewassen en het analyseren van de kosten van foliekassen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.