Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366839
Title Monitoring van Natura 2000 habitattypen : advies voor een landelijk meetprogramma : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN)
Author(s) Janssen, J.A.M.; Dobben, H.F. van; Haveman, R.; Hennekens, S.M.; Huiskes, H.P.J.; Schaminée, J.H.J.; Schmidt, A.M.; Meerloo, M. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1633) - 73
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
Nature Conservation and Plant Ecology
Centre Geo-information
Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) habitats - monitoring - inventarisaties - natura 2000 - inventories
Categories Ecology (General)
Abstract In dit rapport wordt een advies gegeven hoe gegevens voor de rapportage van de Habitatrichtlijn in 2013 kunnen worden verzameld. In deze rapportage wordt de landelijke staat van instandhouding van habitattypen beoordeeld aan de hand van de vier aspecten verspreidingsgebied, oppervlakte, structuur en functie en toekomstperspectief. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande meetprogramma’s en deze volgens een standaardprocedure om te zetten tot landelijke gegevens. Het rapport beschrijft de bestaande meetnetten en voor de Habitatrichtlijnrapportage gewenste aanpassingen en uitbreidingen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.