Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366871
Title Biologische beheersing erwtenluis (Acyrthosiphon pisum)
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 15
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) gewasbescherming - biologische bestrijding - acyrthosiphon pisum - erwten - peulvruchten - biologische landbouw - aphidius ervi - braconidae - landbouwplantenteelt - akkerbouw - plant protection - biological control - peas - grain legumes - organic farming - crop husbandry - arable farming
Categories Alternative Farming / Biological Control / Weed Control / Nature Management (General)
Abstract De biologische teelt van erwten kan problematisch verlopen. De belangrijkste problemen zijn luizen en voetziekten die de voornaamste oorzaak zijn van een zeer wisselvallige opbrengst. Door deze problemen is de teelt van erwten voor een groot aantal biologische telers een te risicovol gewas geworden met een te laag saldo. In 2007 is nagegaan of de biologische beheersing van de erwtenluis met de sluipwesp Aphidius ervi voldoende perspectieven biedt. Uit onderzoek van het OBS en de Hoeksche Waard is naar voren gekomen dat de aanleg van akkerranden rondom aardappel en graan percelen de ontwikkeling van de luizen dusdanig kan remmen dat de schadedrempel niet wordt overschreden. Nagegaan is of deze randen ook een positief effect hebben op de populatieontwikkeling van luizen in erwten. Daarnaast zijn op 2 momenten in een hoek van een perceel sluipwespen uitgezet om ook dit effect te bestuderen. Het onderzoek is uitgevoerd op 3 percelen op het OBS te Nagele.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.