Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366913
Title Werken aan deltanatuur: compenseren of versterken?
Author(s) Groenendijk, F.C.
Source IJmuiden : IMARES (IMARES nr. C038/08) - 13
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) aquatische ecologie - natuurwaarde - natuurtechniek - estuaria - ecologische beoordeling - eilanden - natuurcompensatie - kustgebieden - westerschelde - oosterschelde - kustbeheer - aquatic ecology - natural value - ecological engineering - estuaries - ecological assessment - islands - nature compensation - coastal areas - western scheldt - eastern scheldt - coastal management
Categories Aquatic Ecology / Ecological Engineering
Abstract De Deltacommissie heeft IMARES om een expert-opinie gevraagd omtrent mogelijkheden om in de buitendelta van de Wester- en Oosterschelde ecologische waarden te versterken of te creëren als antwoord op verlies van ecologische waarden binnen die estuaria. Met name is gevraagd een ecologische beoordeling te geven van de creatie van een eiland op de Vlakte van de Raan. IMARES heeft zich over de vraagstelling gebogen met een aantal experts. Daarbij is de vraag breder getrokken dan alleen een eiland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.