Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366919
Title Energiebenutting warmtekrachtkoppeling in de Nederlandse glastuinbouw
Author(s) Smit, P.X.; Velden, N.J.A. van der
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - 56
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - energiegebruik - energieproductiekosten - energiebronnen - elektrische energie - warmte - aardgas - krachtcentrales - energiebalans - nederland - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - horticulture - protected cultivation - greenhouses - energy consumption - energy cost of production - energy sources - electrical energy - heat - natural gas - power stations - energy balance - netherlands - greenhouse horticulture - cogeneration
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract De Nederlandse glastuinbouw wil de energievraag zo efficiënt en duurzaam mogelijk invullen. Een van de mogelijkheden is decentrale warmtekrachtkoppeling (wkk). Deze techniek van het gecombineerd produceren van elektriciteit en warmte uit aardgas heeft door diverse ontwikkelingen een grote vlucht genomen; en hiermee heeft wkk een prominente plaats in het energiebeheer van de Nederlandse glastuinbouw. Om de energie-efficiëntie van wkk te beoordelen is inzicht nodig in de benutting van de geproduceerde energie. In dit onderzoek is een conceptueel raamwerk en een energiebalans opgesteld voor wkk in de Nederlandse glastuinbouw. De energiebenutting komt medio 2006 uit op ruim 98%, de toepassing van benutbare warmte ligt op ruim 96%.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.