Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367025
Title Effect dag-/nachttemperatuur tijdens opkweek en effect CO2 tijdens afkweek van Phalaenopsis
Author(s) Kromwijk, J.A.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 540) - 60
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) cultuurmethoden - orchidaceae - phalaenopsis - klimaatfactoren - temperatuur - nachttemperatuur - effecten - vegetatieve groeiperiode - potplanten - teelt onder bescherming - onderzoek - glastuinbouw - cultural methods - climatic factors - temperature - night temperature - effects - vegetative period - pot plants - protected cultivation - research - greenhouse horticulture
Categories Cultivation, Cultural Methods / Orchidales
Abstract Bij de Phalaenopsisteelt wordt tijdens de vegetatieve fase (=opkweek) continu een temperatuur van 27 °C of 28 °C aangehouden om voortijdige bloemtak vorming (voortakken) te voorkomen. Phalaenopsis is een CAM-plant en neemt ’s nachts CO2 op dat als appelzuur opgeslagen wordt in de vacuolen. Overdag komt de CO2 weer vrij en wordt gebruikt voor de fotosynthese. Uit een literatuurstudie is gebleken dat optimale CAM-fotosynthese in het algemeen plaatsvindt bij een warme dagtemperatuur en een koele nachttemperatuur en dat bij extreme dagtemperaturen de nachtelijke CO2-opname sterk gereduceerd wordt. Daarom zijn de effecten van verschillende dag-/nachttemperaturen tijdens de opkweek van Phalaenopsis onderzocht. Aansluitend is nagegaan of de opkweektemperaturen nog naeffecten gaven op de bloemtak vorming tijdens de generatieve fase (=koeling en afkweek). Omdat uit de literatuurstudie ook naar voren gekomen was dat CO2-dosering tot 1000 ppm een positief effect zou kunnen geven, zijn twee CO2-doseringen ingesteld tijdens de generatieve fase. Op deze manier kon in hetzelfde onderzoek ook het effect van CO2-dosering tijdens de generatieve fase worden vastgesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.