Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367049
Title De staafmier Ponera coarctata in Nederland (Hymenoptera: Formicidae)
Author(s) Noordijk, J.; Boer, P.; Wijnhoven, H.; Raemakers, I.P.
Source Entomologische Berichten 68 (2008)3. - ISSN 0013-8827 - p. 78 - 82.
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2008
Keyword(s) formicidae - verspreiding - entomologie - nederland - ecologische entomologie - dispersal - entomology - netherlands - ecological entomology
Categories Ecological Entomology / Zoogeography
Abstract De staafmier staat bekend als zeldzaam, maar dat hangt samen met haar verborgen levenswijze. In deze bijdrage word eerst enkele opmerkelijke vindplaatsen van de staafmier uit het stedelijk gebied beschreven. De beschreven vondsten duiden erop dat de staafmier goed kan voorkomen in niet-natuurlijke situaties en mogelijk algemener is in het zuiden van Nederland dan nu wordt aangenomen. Daarnaast wordt informatie gegeven over haar voorkomen en ecologie op basis van collectiemateriaal en de literatuur. Ook wordt beschikbare informatie over de bruidsvluchten van deze soort mier gebundeld. Het uitvliegen van het nest blijkt plaats te vinden in de namiddag in de periode juli tot eind september
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.