Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367118
Title Succes- en faalfactoren van rivierherstelprojecten : een analyse van theorie en praktijk
Author(s) Wielen, P. van der; Makaske, B.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1448) - 98
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) rivieren - afvoer - rivierregulering - hoogwaterbeheersing - projecten - evaluatie - herstel - uiterwaarden - rivers - discharge - river regulation - flood control - projects - evaluation - rehabilitation - river forelands
Categories Water Management (General)
Abstract Dit rapport gaat over een onderzoek naar factoren die rivierherstelprojecten doen slagen dan wel mislukken. De nadruk ligt hierbij op factoren van organisatorisch-bestuurlijke aard. De studie omvat analyses van vijf relevante literatuurbronnen en van vijf cases (lopende of recent afgesloten projecten). Besproken worden: Engelse Werk, Lexkesveer, Passewaay, Keent en Groesplaat
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.