Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367154
Title Beinvloeding bodemfauna en organisch koolstof door mosselzaadinvanginstallaties en transport van slib
Author(s) Meesters, H.W.G.; Brinkman, A.G.; Meijboom, A.; Fey-Hofstede, F.E.; Jong, M.L. de; Leeuwen, P.W. van; Niemeijer, C.M.; Verdaat, J.P.; Lewis, W.
Source Texel : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C135/07) - 71
Department(s) IMARES
IMARES Ecosystemen
Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) mossels - mosselteelt - vangmethoden - schaal- en schelpdierenvisserij - bodemfauna - mariene gebieden - mussels - mussel culture - trapping - shellfish fisheries - soil fauna - marine areas
Categories Fisheries / Soil Biology
Abstract In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de samenstelling van de bodemfauna op verschillende afstanden van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Modelresultaten en bemonsteringsresultaten tonen dat de effecten van MZI’s op de bodem in de directe nabijheid vooral beïnvloed worden door het stromings en golfregime ter plekke en in het algemeen klein zijn. Echter, het onderzoek toont ook aan dat het zeer wel mogelijk is dat onder omstandigheden met lage stroomsnelheden de bodemfauna vlak bij de MZI verandert in een gemeenschap met minder soorten en meer wormen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.