Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367173
Title Een inventariserend onderzoek naar de ondergrondverdichting van zandgronden en lichte zavels
Author(s) Akker, J.J.H. van den; Groot, W.J.M. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1450) - 77
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) ondergrond - bodemverdichting - zandgronden - lichte zavel - bodemfysica - infiltratie - bodemporiënsysteem - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - subsoil - soil compaction - sandy soils - sandy loam soils - soil physics - infiltration - soil pore system - soil fertility - soil quality
Categories Soil Physics
Abstract Bodemverdichting en met name ondergrondverdichting is in de Europese Bodemstrategie aangemerkt als één van de bedreigingen voor de bodem. Uit literatuuronderzoek en een analyse van bodemdata in BIS (Bodem Informatie Systeem) blijkt dat in Nederland vooral ondergronden van lichte zavels en zandgronden sterk zijn verdicht. Een nader inventariserend onderzoek is uitgevoerd naar de fysische bodemkwaliteiten van deze ondergronden en van een lössgrond en naar het effect van het losmaken van de ondergrond van een zware zavel. De ondergronden blijken sterk verdicht met slechte fysische bodemeigenschappen. Vergelijking van het middendeel van de percelen met de kopakkers leert dat de eigenschappen nog verder kunnen verslechteren. Uit een vergelijking met dichtheden van de percelen in het verleden blijkt dat de ondergrondverdichting is toegenomen. Het losmaken van de ondergrond van de zware zavel bleek geen verbetering van de bodemkwaliteiten op te leveren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.