Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367174
Title Habitataspecten en drukfactoren voor soorten : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN)
Author(s) Kleunen, A. van; Dobben, H.F. van; Schmidt, A.M.
Source Wageningen : Alterra (WOT IN serie nr. 6) - 41
Department(s) Landscape Centre
Centre Geo-information
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) habitats - soorten - milieueffect - vegetatie - monitoring - dieren - planten - vogels - insecten - habitatrichtlijn - gevoeligheid - species - environmental impact - vegetation - animals - plants - birds - insects - habitats directive - sensitivity
Categories Nature Conservation
Abstract Het belang van 'habitataspecten' en 'drukfactoren' voor alle individuele soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn is geschat door deskundigen. Dit rapport heeft het resultaat in tabelvorm. Er wordt een globaal overzicht gegeven van de wijze van meten en de beschikbaarheid van metingen voor alle habitataspecten en drukfactoren, en er wordt een vergelijking gemaakt van de hier gebruikte indeling met de classificatie van 'impacts' in het rapportageformaat van de EU. Dit rapport is tot stand gekomen dankzij samenwerking met VOFF, via SOVON, Vlinderstichting en met RAVON, VZZ, Floron, EIS en BLWG
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.