Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367208
Title Geschikte of vruchtbare landbouwgronden in Nederland en Europa : een overzicht en synthese van bestaande informatie
Author(s) Hack-ten Broeke, M.J.D.; Rietra, R.P.J.J.; Romkens, P.F.A.M.; Vries, F. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1693) - 63
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) bodemvruchtbaarheid - landbouwgronden - bescherming - landevaluatie - landgebruik - inventarisaties - bodemkarteringen - nederland - kaarten - soil fertility - agricultural soils - protection - land evaluation - land use - inventories - soil surveys - netherlands - maps
Categories Land Evaluation
Abstract Het ministerie van LNV onderzoekt of er argumenten zijn om vruchtbare landbouwgronden te beschermen. In dit rapport is informatie verzameld om vruchtbare landbouwgronden te definiëren op basis van fysische, chemische en biologische eigenschappen waarbij het gaat om een optimale opbrengst met een minimale belasting van het milieu. Verzameld zijn kaarten van landgebruik en de landbouwkundige geschiktheid in Nederland en Europa, en van de gehalten of uitspoeling aan fosfaat, nitraat, koper en zink in Nederland. Gecombineerde kaarten met landbouwkundige geschiktheid en milieubelasting in Nederland geven aan dat het mogelijk is om op een bepaald schaalniveau vruchtbare landbouwgronden aan te wijzen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.