Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367232
Title Centrale registratie van diergeneesmiddelengebruik : een verkennende studie
Author(s) Bondt, N.; Bokma-Bakker, M.H.; Bergevoet, R.H.M.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens 2008-031) - 78
Department(s) LEI Markt en Ketens
LR - Backoffice
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) veterinaire producten - gebruik - registratie - centralisatie - informatieverwerking - efficiëntie - overheidsbeleid - landbouwbeleid - antibiotica - nederland - veterinary products - usage - registration - centralization - information processing - efficiency - government policy - agricultural policy - antibiotics - netherlands
Categories Agricultural Policy / Veterinary Pharmacology and Anaesthesiology
Abstract Bij de overheid en andere belanghebbenden bestaat behoefte aan meer inzicht in het gebruik van antibiotica en andere diergeneesmiddelen in de dierhouderij. Belangrijkste doelstelling van de overheid is om te achterhalen op welke bedrijven structureel onnodig veel antibiotica wordt gebruikt, zodat de eigenaren zich bewust worden van de mogelijkheid en noodzaak dit terug te dringen. Eén van de mogelijke instrumenten is een centrale registratie. Deze korte, verkennende studie geeft voor 4 registratievarianten inzicht in de kosten en baten voor de overheid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.